C
-
D
-
E
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve
Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Arka sayfadaki açıklamalara geçiniz.
SE RTİ Fİ K A T Ü R Ü
C
–
D
–
E
231020101100
4. GRUP
KİTAPÇIK TÜRÜ
V
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI
Adayın Adı ve Soyadı :
Aday Numarası (TC Kimlik No) :
DİKKAT:
1.
Size verilen soru kitapçığının sertifika türü, almak istediğiniz sertifika türüyle aynı değilse
salon görevlilerini uyararak soru kitapçığınızın doğru kitapçıkla değiştirilmesini sağlayınız.
2.
Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görev-
lilerine başvurunuz.
3.
Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
4. Sınavda yanlarında cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları bulunduran adayların
sınavları iptal edilecektir.
5. Sınav giriş belgesini sınav bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı ile birlikte salon
görevlilerine teslim ediniz.
6. Sınav saat 11.00’de başlayıp 13.30’da biter. Sınav başladıktan sonra ilk 45 dakika
içinde hiçbir aday salondan çıkamaz.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdına kodlanmış olarak verilen kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı
olmasına dikkat ediniz. Aynı değilse salon görevlilerini uyarınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
3.
Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
4.
Cevap kâğıdında
İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ
BİLGİSİ
testleri için üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili bölümlere
aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde
yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmaz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığında;
İLK YARDIM BİLGİSİ dersinden 30, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ dersinden
50, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ dersinden 40
olmak üzere toplam
120
soru bulunmaktadır.
Bu sertifika türü için verilen cevaplama süresi
150
dakikadır.
2.
Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru
bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. Birden fazla
işaretlemelerde o soru yanlış cevaplandırılmış sayılır.
3.
Her ders kendi içerisinde
100
puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her
dersten -ayrı ayrı-
70
puan almanız gerekir.
4.
Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yap-
mak için kullanabilirsiniz.
5.
Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız
kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
6.
Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate
alınmayacaktır.
7.
Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi
unutmayınız.